Odwiedziny

Odwiedziny Mieszkańców
Domu Pomocy Społecznej
im. „Matysiaków”

Dom Pomocy Społecznej im. „Matysiaków” jest domem otwartym i przyjaznym.
Odwiedziny Mieszkańców Domu przez najbliższych, przyjaciół i znajomych mogą odbywać się w ciągu całego tygodnia w godzinach 8:00 – 20:00.
Odwiedzający proszeni są o zgłoszenie swojego pobytu na terenie Domu pracownikowi recepcji, który dokona odpowiedniego wpisu do „Książki osób odwiedzających”.