o Nas

Witamy na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej im. „Matysiaków”
w Warszawie przy ul. Arabskiej 3.

Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.