KOI - w procesie rekrutacji

OGŁOSZENIE NABÓR PIELĘGNIARKA OPIEKUN POKOJOWA

I N F O R M A C J A

Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej im. „Matysiaków”  z siedzibą w Warszawie ul. Arabska 3 informuje o wolnych stanowiskach pracy :

  1. opiekun,
  2. pielęgniarka,
  3. pomoc kuchenna.
  4. Kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego
    * INFORMACJA o wyniku naboru