KOI - w procesie rekrutacji

 

I N F O R M A C J A

Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej im. „Matysiaków”  z siedzibą w Warszawie ul. Arabska 3 informuje o wolnych stanowiskach pracy :

  1. opiekun,
  2. pielęgniarka.