Informujemy, że od 17.02.2022 r. wznawiamy możliwość odwiedzin Mieszkańców DPS im. „Matysiaków”
 

 Prosimy, aby odwiedziny odbywały się przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

Rekomendujemy, aby osoby odwiedzające były zaszczepione przeciwko COVID-19 (pełnym cyklem szczepień), posiadały status ozdrowieńca lub negatywny wynik testu genetycznego RT-PCR sprzed 48 godzin oraz uwzględniły powyższe informacje w wypełnianej ankiecie epidemiologicznej w momencie wejścia na teren Domu.

Prosimy, aby odwiedziny odbywały się, w miarę możliwości, od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 16:00.

W czasie kontaktu z Mieszkańcem prosimy o przestrzeganie obowiązujących zasad, w szczególności: zakrywanie nosa i ust maseczką (w tym wymiana maseczki na nową, którą otrzymają Państwo od pracownika DPS przy wejściu na teren Domu), poddanie się pomiarowi temperatury, wypełnienie ankiety epidemiologicznej, mycie/dezynfekcja rąk po wejściu na teren DPS, zachowanie bezpiecznego dystansu podczas spotkania.

Prosimy o ograniczenie poruszania się po terenie DPS oraz kontaktów z innymi Mieszkańcami podczas wizyty, przestrzeganie przyjętych zaleceń do stosowania w przypadku wejścia na teren Domu (dostępne na stronie internetowej oraz na terenie Domu, przy wejściu na obiekt) oraz stosowanie się do poleceń personelu.

 PAMIĘTAJMY, ŻE ZAGROŻENIE ZACHOROWANIA NA COVID-19 NIE MINĘŁO I NADAL JEST REALNE.
ZACHOWAJMY OSTROŻNOŚĆ DLA DOBRA I ZDROWIA NAS WSZYSTKICH.

 

Do pobrania:
Zalecenia dotyczące wejścia na teren Domu Pomocy Społecznej im. „Matysiaków”

Ankieta epidemiologiczna osoby wchodzącej na teren Domu Pomocy Społecznej im. „Matysiaków”
 

 

 


 

 

 


 

Witamy na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej im. „Matysiaków”
w Warszawie przy ul. Arabskiej 3.

Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

 

Informujemy, że od 17.02.2022 r. wznawiamy możliwość odwiedzin Mieszkańców DPS im. „Matysiaków”